Havona và Bon point là thương hiệu trắng da của Mỹ được công ty Như Nguyệt mua bản quyền và kiểm định độ an toàn và được bộ y tế cấp phép và có giấy tờ đầy đủ của cục sở hữu trí truệ . Sản phẩm của Havona được cải tiến nâng cấp càng ngày càng tốt hoàn thiện hơn với phiên bản Bon Point 2013 .

Không có sản phẩm trong danh mục này.

Scroll