Hotline liên hệ để được tư vấn: 19002111

Son Kem Lì Chou Chou Professional Matt Lip #302 Mellow Rose

Liên hệ

Son Kem Lì Chou Chou Professional Matt Lip #303 Siena

Liên hệ

Son Kem Lì Chou Chou Professional Matt Lip #305 Autumn Rose

166,000 185,000

Son Kem Lì Chou Chou Professional Matt Lip #306 Peach Caramel

Liên hệ

Son Chou Chou Signature Premire Matt Rouge #04 Neon Crimson

Liên hệ

Son Chou Chou Signature Premire Matt Rouge #05 Red Label

Liên hệ

Son Chou Chou Signature Premire Matt Rouge #06 Warm Rose

170,000

Bút Dạ Kẻ Mắt Siêu Mảnh ChouChou Super Easy Eyeliner Brush

105,000

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #01 Ruby Rose

Liên hệ

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #02 Garnet

Liên hệ

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #03 Candy Red

Liên hệ

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #04 Dove Wine

Liên hệ

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #05 Coin Berry

Liên hệ

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #06 Scarley Red

210,000

Son Thỏi CHOU CHOU The Great Desire Matte Rouge #07 Cream Apple

Liên hệ

Phấn Phủ Kiềm Dầu Chou Chou The Great Desire Pro Perfetion Cover Pact #21 Pure Beige

310,000

Phấn Phủ Kiềm Dầu Chou Chou The Great Desire Pro Perfetion Cover Pact #23 Ivory Beige

310,000

Son Chou Chou Signature Premire Matt Rouge #01 Lady Red

Liên hệ